C# Bilgisayardan PictureBox’a Fotoğraf Yükleme

Ekim 9, 2020 0 Yazar: admin

1 pictureBox – 1 Button – 1 openFileDialog gereklidir.

      pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      openFileDialog1.ShowDialog();
      pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;