C# Word Belgesi Üzerinde İşlemler

Ağustos 26, 2020 0 Yazar: admin

Hazır bir word rapor belgesinde her seferinde değişikliklere gidildiğinde bunu word üzerinden değil de uygulama üzerinden anında değiştirebilirsiniz.

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Reflection;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;


namespace word
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Find and Replace Method
    private void FindAndReplace(Word.Application wordApp, object ToFindText, object replaceWithText)
    {
      object matchCase = true;
      object matchWholeWord = true;
      object matchWildCards = false;
      object matchSoundLike = false;
      object nmatchAllforms = false;
      object forward = true;
      object format = false;
      object matchKashida = false;
      object matchDiactitics = false;
      object matchAlefHamza = false;
      object matchControl = false;
      object read_only = false;
      object visible = true;
      object replace = 2;
      object wrap = 1;

      wordApp.Selection.Find.Execute(ref ToFindText,
        ref matchCase, ref matchWholeWord,
        ref matchWildCards, ref matchSoundLike,
        ref nmatchAllforms, ref forward,
        ref wrap, ref format, ref replaceWithText,
        ref replace, ref matchKashida,
        ref matchDiactitics, ref matchAlefHamza,
        ref matchControl);
    }

    //Creeate the Doc Method
    private void CreateWordDocument(object filename, object SaveAs)
    {
      Word.Application wordApp = new Word.Application();
      object missing = Missing.Value;
      Word.Document myWordDoc = null;

      if (File.Exists((string)filename))
      {
        object readOnly = false;
        object isVisible = false;
        wordApp.Visible = false;

        myWordDoc = wordApp.Documents.Open(ref filename, ref missing, ref readOnly,
                    ref missing, ref missing, ref missing,
                    ref missing, ref missing, ref missing,
                    ref missing, ref missing, ref missing,
                    ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);
        myWordDoc.Activate();

        //find and replace
        this.FindAndReplace(wordApp, "<Firma----Adi>", textBox1.Text);

        this.FindAndReplace(wordApp, "<Date>", DateTime.Now.ToShortDateString());
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("File not Found!");
      }

      //Save as
      myWordDoc.SaveAs2(ref SaveAs, ref missing, ref missing, ref missing,
              ref missing, ref missing, ref missing,
              ref missing, ref missing, ref missing,
              ref missing, ref missing, ref missing,
              ref missing, ref missing, ref missing);

      myWordDoc.Close();
      wordApp.Quit();
      MessageBox.Show("File Created!");
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      CreateWordDocument(@"C:\Users\Halil\Desktop\Word\word\1.docx", @"C:\Users\Halil\Desktop\word\certificat.docx");
    }

CreateWordDocument verilen komuttaki adreslerin ilki düzenlemeden önceki word belgesinin adresi , ikinci adres ise üzerine yazılacağı yeni word belgesinin adresidir.