NetBeans Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort Algotihm)

Temmuz 10, 2020 0 Yazar: admin

Temel mantığımız her diziyi baştan sona gezdiğimizde bir elemanı doğru bir şekilde sıralamış olacağız. Yani her elemanı doğru sıralamak için diziyi uzunluğu kadar gezmemiz gerekmekte.

Yukarıdaki for döngümüz diziyi N defa yani uzunluğu kadar gezmemizi sağlıyor. İçindeki for döngüsü ise sondan başa gelerek küçük elemanı başa doğru getiriyor. if kontrolü sağdaki elemanın soldaki elemandan küçük olup olmadığını kontrol ediyor. Biz istiyoruz ki sağdaki eleman her zaman soldakinden büyük olması lazım. Çünkü bu örneğimizde algoritma diziyi küçükten büyüğe doğru sıralıyor.

Not: Büyükten küçüğe doğru sıralamak isteseydik if kontrolünün içindeki küçüktür işaretini büyüktür yapmamız yeterli olacaktır.

package bubblesort;

import java.util.Arrays;

/**
 *
 * @author Halil
 */
public class BubbleSort {
  

  public static void main(String[] args) 
  {
    int[] dizi={9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
      int n = dizi.length;
    for (int i = 0; i < n-1; i++)
      for (int j = 0; j < n-i-1; j++)
        if (dizi[j] > dizi[j+1])
        {        
          int temp = dizi[j];
          dizi[j] = dizi[j+1];
          dizi[j+1] = temp;
        }
    System.out.println(Arrays.toString(dizi));
  }
}