NetBeans İkili Arama Algoritması (Binary Search Algrithm)

Temmuz 10, 2020 0 Yazar: admin

Bilgisayar bilimlerinde bir bilgi kaynağı veya veri yapısı üzerinde problemi her adımda iki parçaya bölerek yapılan arama algoritmasının ismidir. Bu anlamda bazı kaynaklarda bölerek arama olarak da geçmektedir.

 • Problemde aranacak uzayın tam orta noktasına bak
 • Şayet aranan değer bulunduysa bit
 • Şayet bakılan değer aranan değerden büyükse arama işlemini problem uzayının küçük elemanlarında devam ettir.
 • Şayet bakılan değer arana değerden küçükse arama işlemini problem uzayının büyük elemanlarında devam ettir.
 • Şayet bakılan aralık 1 veya daha küçükse aranan değer bulunamadı olarak bitir.
package ikiliarama;

/**
 *
 * @author Halil
 */
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class İkiliArama {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    int []dizi=new int[100];
    Random rnd=new Random();
    for(int i=0;i<dizi.length;i++)
    {
      dizi[i]=rnd.nextInt(100);
    }
    Scanner klavye=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Rastgele Dizi Oluşturuldu..");
    System.out.println(Arrays.toString(dizi));
    System.out.println("Aranacak Değeri Girin..");
    int aranan=klavye.nextInt();
    Sirala abc=new Sirala();
    abc.DiziSiralama(dizi,aranan);
  }
  
}

Kodun bu kısmı çalışırken Sirala sınıfına ihtiyaç duyacaktır. Bir sınıf oluşturarak alttaki kodu da oraya kopyalayın.

package ikiliarama;

import java.util.Arrays;

/**
 *
 * @author Halil
 */
class Sirala {
  public void DiziSiralama(int[]dizi,int aranan)
  {
    int yenideger=0;
    for(int i=1;i<dizi.length;i++)
    {
      for(int j=1;j<dizi.length;j++)
      {
        if(dizi[j-1]>dizi[j])
        {
          
          yenideger=dizi[j];
          dizi[j]=dizi[j-1];
          dizi[j-1]=yenideger;
        }
      }
    }
    System.out.println("Dizi Sıralandı..");
    System.out.println(Arrays.toString(dizi));
    int sondeger=dizi.length;
    int ilkdeger=0;
    
    for(int k=0;k<dizi.length;k++)
    {
      int ortadeger=(ilkdeger+sondeger)/2;
      
      if(aranan==dizi[ortadeger])
      {
        System.out.println("Değer"+ortadeger);
        break;
      }
      else if(aranan<dizi[ortadeger])
      {
        sondeger=ortadeger;
      }
      else if (aranan>dizi[ortadeger])
      {
        ilkdeger=ortadeger;
      }
    }
  }
}