Java Doğrusal Arama Algoritması (Java Linear Search Algorithm)

Temmuz 10, 2020 0 Yazar: admin

Sequential Search (Sıralı arama) ismi de verilen bu arama tam anlamıya bir veriyi, arananlara teker teker bakarak aramaktır.

Yani aşağıdaki sayılar arasında 15 sayısını aramak için:

4 6 12 8 5 15 25 34

Teker teker bütün sayılara bakılır. Örneğin baştan başlanarak 4 aranan sayı mı? değil 6 aranan sayı mı değil 12 aranan sayı mı değil şeklinde bütün sayılar alınır ve aranan sayı bulunana kadar devam eder.

package linearserach;

/**
 *
 * @author Halil
 */
public class LinearSerach {

  int linearSearch(int dizi[],int x,int aranan)
  {
    if (aranan==dizi[x])
    {
      return x;
    }
    else 
    {
      return linearSearch(dizi, x+1, aranan);
    }
  }
  public static void main(String[] args) 
  {
    LinearSerach abc = new LinearSerach();
    int dizi[] = {3,5,7,9,12,14,17,18,19,22,26,35};
    int x =0;
    int aranan =12;
    int fonksiyon = abc.linearSearch(dizi,x ,aranan);
    if (fonksiyon==-1)
    {
      System.out.println("Değer dizide yok");
    }
    else
    {
      System.out.println("Değer şu indexte bulundu => "+fonksiyon);
    }
  }
  
}