Java Birleştirme Sıralama Algoritması (Java Merge Sort Algorithm)

Temmuz 10, 2020 0 Yazar: admin

Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. Basitçe sıralanacak olan diziyi ikişer elemanı kalan parçalara inene kadar sürekli olarak ikiye böler. Sonra bu parçaları kendi içlerinde sıralayarak birleştirir. Sonuçta elde edilen dizi sıralı dizinin kendisidir. Bu açıdan bir parçala fethet (divide and conquere) yaklaşımıdır.

package mergesort;

import java.util.Arrays;

/**
 *
 * @author Halil
 */
public class MergeSort {

  public static void mergeSort(int[] dizi, int n) 
  {
  if (n < 2) {
    return;
  }
  int mid = n / 2;
  int[] l = new int[mid];
  int[] r = new int[n - mid];
 
  for (int i = 0; i < mid; i++) {
    l[i] = dizi[i];
  }
  for (int i = mid; i < n; i++) {
    r[i - mid] = dizi[i];
    System.out.println(Arrays.toString(dizi));
  }
  mergeSort(l, mid);
  mergeSort(r, n - mid);
  merge(dizi, l, r, mid, n - mid);
  System.out.println(Arrays.toString(dizi));
}
  public static void merge(
 int[] a, int[] l, int[] r, int left, int right) {
 
  int i = 0, j = 0, k = 0;
  while (i < left && j < right) {
    if (l[i] <= r[j]) {
      a[k++] = l[i++];
    }
    else {
      a[k++] = r[j++];
    }
  }
  while (i < left) {
    a[k++] = l[i++];
  }
  while (j < right) {
    a[k++] = r[j++];
  }
}
  public static void main(String args[])
  {
    int[] dizi = { 5, 1,4,5,6,8};
    int n= dizi.length;
    MergeSort.mergeSort(dizi,n);
  }
}