C# MySql Veritabanı Bağlantısı

Temmuz 9, 2020 0 Yazar: admin

using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Data.Odbc;

//VERİTABANI BAĞLANTISI-----------------------------------------------------------------------------------
    private static string sIp = "***"; // Sunucu IP Adresi
    private static string sDB = "***"; // Veritabanı
    private static string sKA = "***"; // Kullanıcı Adı
    private static string sSifre = "****"; // Şifre

    public MySqlConnection mysqlbaglan = new MySqlConnection("Server=" + sIp + ";Database=" + sDB + ";Uid=" + sKA + ";Pwd=" + sSifre + ";");
    //VERİTABANI BAĞLANTISI-----------------------------------------------------------------------------------