Ay: Temmuz 2020

C# WebCam Kullanarak Fotoğraf Çekme

Bu yazımızda Aforge kütüphanelerini kullanarak C# Windows Formda WebCam kullanarak görüntü alma yani fotoğraf çekme ve kaydetme işlemlerini gerçekleştiren bir örnek gerçekleştireceğiz. Örneğimizi gerçekleştirmek üzere aşağıdaki formu oluşturalım. Form tasarımını incelediğimizde bilgisayara bağlı olan kameraları listeleyeceğimiz 1 adet Combobox, Görüntüleme işlemleri için 2 adet PictureBox, Kayıt işleminde kullanacağımız 1 adet SaveFileDialog ve Button’ larımızı görüyoruz. “Kamera Aç” kamerayı açarak pictureBox kontrolünde görüntünün oluşmasını,…

Yazar: admin Temmuz 29, 2020 0

C# ile Resim Dosyası yükleme

Görüntüleri saklamak için depolama gereksinimlerinize bağlı olarak BLOB (İkili Büyük Nesne) veri türlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. MEDIUMBLOB veri türünü kullanıyoruz. Aşağıdakiler MySQL’deki çeşitli BLOB tiplerinin depolama kapasiteleridir. Veritabanına kaydedilecek bir resim seçmek için PictureBox Click olayına aşağıdaki kodu yazın. “TxtStudentImage” TextBox öğesinin Tıkla ve Gir olaylarına şu olayı atayın. BtnSave Düğmesinin Click olayına aşağıdaki kodu yazın.

Yazar: admin Temmuz 29, 2020 0

Java Birleştirme Sıralama Algoritması (Java Merge Sort Algorithm)

Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. Basitçe sıralanacak olan diziyi ikişer elemanı kalan parçalara inene kadar sürekli olarak ikiye böler. Sonra bu parçaları kendi içlerinde sıralayarak birleştirir. Sonuçta elde edilen dizi sıralı dizinin kendisidir. Bu açıdan bir parçala fethet (divide and conquere) yaklaşımıdır.

Yazar: admin Temmuz 10, 2020 1

NetBeans Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort Algotihm)

Temel mantığımız her diziyi baştan sona gezdiğimizde bir elemanı doğru bir şekilde sıralamış olacağız. Yani her elemanı doğru sıralamak için diziyi uzunluğu kadar gezmemiz gerekmekte. Yukarıdaki for döngümüz diziyi N defa yani uzunluğu kadar gezmemizi sağlıyor. İçindeki for döngüsü ise sondan başa gelerek küçük elemanı başa doğru getiriyor. if kontrolü sağdaki elemanın soldaki elemandan küçük olup olmadığını kontrol ediyor. Biz istiyoruz…

Yazar: admin Temmuz 10, 2020 0

NetBeans İkili Arama Algoritması (Binary Search Algrithm)

Bilgisayar bilimlerinde bir bilgi kaynağı veya veri yapısı üzerinde problemi her adımda iki parçaya bölerek yapılan arama algoritmasının ismidir. Bu anlamda bazı kaynaklarda bölerek arama olarak da geçmektedir. Problemde aranacak uzayın tam orta noktasına bak Şayet aranan değer bulunduysa bit Şayet bakılan değer aranan değerden büyükse arama işlemini problem uzayının küçük elemanlarında devam ettir. Şayet…

Yazar: admin Temmuz 10, 2020 0